Vogel

Objekt von Frantz Wittkamp, 2017, Eisendraht